Print

DOKUMENDID

  1. Rakvere Triinu  lasteaia põhimäärus 
  2. Arengukava 2016-2021
  3. Rakvere  Triinu  lasteaia õppekava
  4. Rakvere Triinu lasteaia  kodukord
  5. Tegevuskava 2017-2018 õppeaastal

 

AVALIK  DOKUMENDIHALDUSE SÜSTEEM:  https://kis.hm.ee/

doIT