Print

VÄÄRTUSED

Meie lasteaias on:
 

LAPS  

·         rõõmsameelne

·         sõbralik

·         uudishimulik

·          terve

·         viisakas

·          mänguhimuline

TÖÖTAJA     

·         uuendusmeelne ja avatud

·         arenev

·          lojaalne

·         kohusetundlik

·         usaldusväärne

·         toetav ja mõistev

·         tervist väärtustav

LAPSEVANEM

·         koostöövalmis

·         avatud

·         usaldav

·         sõbralik

·         tunneb lapse arengu vastu huvi

·         tervist väärtustav

LASTEAED 

·         lapsekeskne

·         turvaline

·         innovatiivne ja kaasaegne

·         erinevaid võimalusi pakkuv

·         hubane, kodune

·         tervist  väärtustav

doIT