Print

Rakvere Triinu Lasteaia 12 rühma pakuvad vanematele erinevaid
võimalusi: 2 tasandusrühma, 1 sobitusrühm, 9 aiarühma, millest 6 töötavad Hea Alguse programmi alusel. 
Lasteaias on 50 töötajat, kellest 32 on pedagoogid.
Kõik rühmad on sisustatud lapsekeskselt ja omanäoliselt.

Meie missiooniks on tagada lapse mitmekülgne areng, mida toetavad lapsest lähtuvad professionaalid, väljakujunenud traditsioonid, koostöö lapsevanematega ning tervislik ja turvaline keskkond.

Meie  visiooniks on, et kõik meie majas väärtustavad tervist, tegutsevad üksmeeles ja eesmärgipäraselt, on avatud ja lugupidavad, julgevad unistusi teostada ja on paindlikud – lapsed saavad siin HEA AL(G)USE kooliteeks.

Lasteaia moto:

Terve laps on rõõmus ja enesekindel!

 
 
 

doIT