Print

Lotte

Õppe- ja kasvatustöö toimub "Hea Alguse" metoodika järgi.

Rühm osaleb projektis "Kiusamisest vaba lasteaed".

Õpetajad: Eili  Jalakas ja Monica Ilves

Õpetaja abi: Jana Eelsoo

e-post: lotte@triinla.edu.ee

telefon: 53311861
 

 

doIT