Print

Seoses COVID-19 levikuga ja Vabariigi Valitsuse kehtestatud eriolukorraga Eestis, lähtudes Rakvere linnavalitsuse erakorralise koosoleku otsustest (https://rakvere.kovtp.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/Utfhi4Mjf2lL/content/id/26947752?redirect=https%3A%2F%2Frakvere.kovtp.ee) ning lähtudes Rakvere Triinu lasteaia kriisimeeskonna koosoleku otsustest

anname teada, et:

  1. Lasteaiad jäävad hetkel avatuks, kuid kutsume üles kõiki lapsevanemaid, kellel see vähegi võimalik on, lapsi koju jätma.
  2. Huviringe, ujumist, õppekäike, ekskursioone ja ühisüritusi ei toimu.
  3. Juhul, kui laps või tema pereliige on viibinud eriolukorra kehtestatud perioodil välisriigis, tuleb laps jätta peale sealt saabumist kaheks nädalaks kodusele jälgimisele.
  4. Koduste mänguasjade kaasa võtmine ei ole lubatud.
  5. 17.-20.03 toimuvad rühmades ennetavad suurpuhastused. Sellest teavitatakse ette ja sel päeval on rühm suletud. Kui last ei ole võimalik koju jätta, paigutatakse ta lähimasse avatud rühma oma lasteaias.

Jooksvat infot saab jälgida Rakvere linna kodulehelt https://rakvere.kovtp.ee/uldinfo ja Terviseameti kodulehelt https://www.terviseamet.ee/et

Lasteaed jagab informatsiooni pidevalt ja vajadusepõhiselt.

Olge terved!

doIT