Print

 
 

 
Siseministeeriumi poolt  struktuuritoetuste andmist korraldav Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) otsustas rahastada  Rakvere linna toetusetaotluse „Lasteaed Triin hoone ja õueala rekonstrueerimine“
 
Projekti kogumaksumus on 1 783 929 eurot, millest 886 920,16 eurot tuleb struktuuritoetustest. Projekti raames rekonstrueeritakse kogu lasteaed. Uuendatakse täielikult hoone välis- kui siseilme, varustatakse hoone kaasaegsete tehnosüsteemidega ja soetatakse uus sisustus.
 
Projekt „Lasteaed Triin hoone ja õueala rekonstrueerimine“ saab toetust kohalike avalike teenuste arendamise meetmest. Projekti abikõlblikkuse alguskuupäev on 29.09.2011 ja lõpukuupäev 31.10.2012
 
Hoone rekonstrueerimisel teostab ehitustöid OÜ Triaad Grupp. Ehitustöödega lasteaias on juba alustatud ning tööd on korraldatud nii, et lapsed saaksid tulla rekonstrueeritud lasteaia ruumidesse juba 01.juunist 2012.  Omanikujärelevalvet objektil teostab OÜ Vealeidja.
Õueala uuendamise tööd on planeeritatud teostada käesoleva aasta suvel.

Rakvere-poolne projektijuht on Getter Renel, ehitustegevusega seonduvaga tegeleb linna ehitusinsener Marianne Klopets. 
Rakvere linnale on see oluline investeering hariduse arendamiseks ja kaasaegse õpikeskkonna loomiseks. 

Täiendav info projektijuht Getter Renel ja Marianne Klopets 322 5823
 

 

doIT