Print

Hea Algus - tee avatud maailma

HEA ALGUSE programm keskendub laste ettevalmistamisele iseseisvaks õppimiseks ja põhineb arvamusel ning usul, et lapsed arenevad paremini, kui nad ise on veendunud õppimise vajalikkuses.

Hoolikalt planeeritud keskkond julgustab last arvamust avaldama, algatama ja looma. Hea alguse metoodikal töötav lasteaiarühm kujutab endast aktiivset õpikeskkonda - rühmaruum jaguneb tegevuskeskusteks, mille avariiulitelt saab laps iseseisvalt võtta tegutsemiseks vajalikku. 

Kunstikeskus - julgustab lapsi arendama ja avastama oma loovust, ergutab suhtlemist, arendab motoorikat ja intellektuaalseid oskusi.

Ehituskeskus - lapsed õpivad ehitades palju: arvutamist, probleemide lahendamist, keskendumist.

Kokanduskeskus - toitu valmistades õpitakse matemaatilisi mõisteid, koostööd, teistega jagamist jne

Loovmängukeskus – seal on kostüümid, riided jm esemed, mis ergutavad matkima ümbritsevas elus nähtut ja proovima erinevaid rolle.

Kirjaoskusekeskus - lastel on võimalus kirjutada, lugeda, kuulata. Lapsi ergutatakse tegema ise raamatuid, lugusid välja mõtlema.

Teaduskeskus – lapsed saavad uurida looduslikke objekte ja teha avastusi.

Heas Alguses kasutatakse veel muusika-, liiva- ja veekeskust.

Lapsele ei anta ainult valmis teadmisi, vaid austatakse teda kui loovat mõtlejat. Lapsi innustatakse tegutsema ja valikuid tegema. Kogetud eduelamus aitab last tunnetada end võrdväärsena teiste seas. Nii ei teki tal vastumeelsust õppimise vastu, kuigi ta õpib pidevalt. 

Töökorralduse omapäraks on iga päeva alustamine hommikuringiga - saadakse teadmine, mis ootab päeval ees, kuidas kus ja millega on võimalik tegeleda. See annab igale lapsele võimaluse suhtlemiseks, oma mõtete väljaütlemiseks ja teiste kuulamiseks. 

Lisainfot Hea alguse kohta saab koduleheküljelt http://www.heaalgus.ee

 

doIT