Print

Tervist Edendav lasteaed
 
Rakvere Triinu Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku alates 2011 aastast.
http://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/lasteaias/tervist-edendavate-lasteaedade-tel-vorgustik
Tervist edendava lasteaia eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema igakülgset arengut.
 
Tervist edendav lasteaed arvestab oma tegevuses neid põhimõtteid ja valdkondi, mille kaudu on võimalik mõjutada laste tervist ja arengut koolieelses eas. Kogu lasteaia personal loob eeldused ja tingimused, mis toetavad laste ja personali heaolu ning tervist. Tegevus hõlmab erinevaid tervisega seotud valdkondi, on planeeritud, süsteemne ja lähtub konkreetsetest vajadustest. Tegevuste eesmärgiks on toetada laste tervislikku arengut terviklikult.
http://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/lasteaias/tervise-edendamine-lasteaias
 

 

 
 

doIT